Profesyonel Site Yönetimi Nedir?

Kurulan her sistemin temelinde, önce sorun ortaya çıkar, sonra bu sorunun nasıl çözümlenebileceği noktasında arayışlar başlar ve sistem de bu temel üzerine kurulur. Profesyonel site yönetimi kavramı da bu minvalde yol alınarak ortaya çıkmıştır.

18. yüzyılda yaşanan endüstri devrimi toplumların yaşantısında köklü değişikliklere sebep oldu. Ağırlıklı olarak kırsal alanlarda yaşayan insanlar, fabrikaların kurulmasının sonucu artan işçi ihtiyacını karşılamak üzere metropollere akın ettiler. Büyük şehirlerde kapasitelerinin çok üstünde konut ihtiyacı ortaya çıktı. Bu sorunun üstesinden gelebilmek adına yeni fikirlere ihtiyaç vardı. Bina yapımı konusunda devrim niteliğine sahip betonarme yapıların geliştirilmesi ile birlikte bu sorun çözüme kavuşmuş oldu; çok katlı binalar.

Profesyonel Site Yönetimi Nedir? - Best Bina Yönetim

Maliyetlerin düşürülmesi adına binaların önce kat sayıları arttırıldı, daha sonra birkaç bina bir araya getirilerek, bu gün adına aşina olduğumuz site kültürü oturmaya başladı.  İnsanlar artık hiç olmadığı kadar içi içe yaşamak zorunda kaldılar.

İnsanlar birlikte yaşamanın sağladığı avantajların yanında, birlikte yaşamanın ortaya çıkardığı sorunlarla da yüzleştiler. Ülkeler site yönetimi ile ilgili mevzuatlar yayınladılar, kanunlar ve yönetmelikler çıkardılar. Apartman-Site sakinleri kat maliklerinin arasından amatör yöneticiler seçerek, el yordamıyla sorunların üstesinden gelmeye çalıştılar. Site Yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmayan yöneticilerin yönetimlerinin anlaşmazlıklara çözüm olamadığı gün yüzüne çıkınca Profesyonel Site Yönetimi kavramı ortaya çıktı.

Profesyonel site yönetimi; apartman, site, plaza gibi kat mülkiyeti esasına dayalı olarak bir arada yaşanan binaların; mali, idari, hukuki ve yönetim organizasyonlarının profesyonel tek bir şirket tarafından tek elden yönetilmesi olgusudur.

Profesyonel Site Yönetimin Avantajları

Amatör site yöneticileri ile profesyonel site yönetimini karşılaştırmak gerekirse;

 • Aidatların zamanında ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntılar: Eğer kira vb. gelirleri yok ise apartmanların bütçeleri kat maliklerinden toplanan aidatlardan oluşur. Eğer siteniz yönetici ile yönetiliyorsa, yöneticiler komşuluk kimlikleri ile yöneticilik kimliklerinden ayrıştırmakta sorunlar yaşayabilirler. Profesyonel site yönetimleri ise; kurumsal yapılarını ve bünyelerinde barındırdıkları hukuk altyapılarını etkin bir şekilde kullanarak tahsilatlar konusunda başarılı bir grafik sergilerler.
 • Kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar: Profesyonel site yönetimleri anlaşmazlıkların çözümü noktasında, yönetim tecrübelerini ve yine mevcut hukuki altyapılarını kullanarak amatör yöneticilere kıyasla daha etkin rol üstlenirler.
 • Yapılacak tadilatlarla ilgili alınacak kararlar: Her profesyonel site yönetimi bünyesinde çalışan inşaat ekibi olmasa bile en azından anlaşmalı olduğu bir müteahhit firması mevcuttur. İş yönlendirme kapasiteleri düşünülürse, apartman için gerekli tadilat işini amatör yöneticinizin yaptıracağından daha doğru ve çok daha düşük maliyetle yaptırabileceği açıktır.
 • Apartman görevlisinin sigorta primi takibi ve karşılaşılabilecek sorunlar: Profesyonel site yönetimi tarafından yönetilen bir binada sigorta prim takibi işi ile ilgilenmek zorunda kalmaz, aynı zamanda apartman görevlinizle ilerleyen süreçte karşılaşabileceğiniz iş davalarının muhatabı olma riskini ortadan kaldırmış olursunuz.

Profesyonel Site Yönetimi Avantajları - Best Bina Yönetim

Bütün bu saydıklarımızın dışında;

 • Olağan ve olağanüstü toplantılarınız kanunun gerektirdiği gibi yasal mevzuata uygun olur
 • Anlaşmazlıkların çözümünü kolaylıkla sağlar,
 • Asansörcü, tesisatçı vs. ihtiyacınız olduğunda işin mahiyetini denetlemek durumunda kalmazsınız,
 • Aidat makbuzu düzenlemekten kurtulursunuz,
 • Uzmanı olmadığınız defter tutma ve noterde tasdik etme zahmetinden kurtulursunuz,
 • Aidat ödemesi yapmayanların yasal işlemlerini takip etmek zorunda kalmazsınız,
 • Bahçe düzenlemesi derdinden kurtulursunuz,
 • Temizlik işleri ile ilgilenmezsiniz.

Hepsinden önemlisi, site yönetiminin devri ile yönetim esnasında alınan yanlış kararlardan kaynaklanabilecek sorumlulukları,  konusunda uzman profesyonel site yönetimi firmasına devretmiş olacaksınız.

Profesyonel Site Yönetim Şirketine Devir Nasıl Yapılır?

Site, apartman veya plaza yönetiminizi, konusunda uzman bir firmaya yönlendirmeye karar verirseniz süreç aşağıda anlattığımız gibi ilerleyecektir.

Profesyonel Site Yönetim Şirketine Devir Nasıl Yapılır? - Best Bina Yönetim

 • Öncelikle kat malikleri kurulunu toplamanız gerekecek. Mevcut yönetmeliğe göre toplantıdan en az 15 gün önce duyuru yapmanız gerekecektir.
 • Kat malikleri toplantısına en az maliklerin yarısı kadar katılım sağlanmalıdır.
 • Birinci toplantıda katılım gerekli düzeyde değil ise, ikinci toplantı 15 gün sonra yapılır. Kat maliklerin yarısı kuralı da aranmaz.
 • Site yönetiminin profesyonel yönetim şirketine devri hususunda karar alınmalıdır.
 • Kat maliklerinin arasından denetçiler seçilir.
 • Seçilen denetçiler ile firma arasında sözleşme imzalanır.
 • Seçilen denetçiler aynı zamanda apartmanı profesyonel yönetim şirketine karşı temsil eder.

Site yönetiminin hesaplarının yönetim firması tarafından kullanılması konusunda yetki verilir

Best Group Management

'' Kaliteli Yaşam ''


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Best Group Management

Web Tasarım: Akademi Grafik

İletişim Bilgileri


Huzur Mah. Fatih Cad. No:67 4.Levent Plaza / İstanbul

Mobil: 0553 133 51 29