Hukuk Yönetimi Hizmeti (Hukuki İşlemler)

Apartman ve sitelerin yönetim kurullarının, kat malikleriyle ilgili ihtilaflarını çözmek için hukuk yönetimi konusunu da iyi bilmeleri gerekir. Hukuki terimlerin ön planda olduğu Kat Malikleri Kanunu ve diğer ilgili yönetmelikler çerçevesinde yetkili olan site yönetimleri çoğu zaman hukuki anlaşmazlıklarda bir avukata vekâlet vererek işin içinden çıkmaktadırlar.

Best Bina Yönetim olarak toplu yaşam alanlarında yaşamanın belirli bir düzen ve maliyet gerektirdiği gerçeğinden hareketle sunduğumuz muhasebe hizmetlerimiz; Nakit ve Fon Yönetimi, Gider Paylaşımı, Aylık Giderlere İştirak Avanslarının Tahsilatı, İşletme Projesi (Bütçe), Raporlama, Denetim, Satınalma, Sözleşme Yönetimi, Personel SGK ve yasal prosedürlerin yerine getirilmesi, İdari İşler,Hukuki İtilafların Takibi, Kat Mülkiyeti Kanunu Uygulamaları, Yönetim Kurulu ve Kat Malikleri Kurulu sekretaryasının düzenlenmesi ve yürütülmesi hizmetlerini kapsar.

Sitenin sahip olduğu nakitlerin yönetimi konusunda atılacak adımların, site yönetimi ile imza altına alınan sözleşme kapsamında değerlendirilmesi oldukça önemli bir iştir. Aylık giderlerin kat maliklerine eşit şekilde bölüştürülmesi, aidatların toplanıp banka hesaplarına yatırılması ve tüm bu işlemlerin kayıt altına alınması gibi işlemler Best Bina Yönetim olarak bizlerin en hassas davrandığı konulardandır.

Bilindiği gibi Kat Malikleri Kanununa göre site yönetimleri oluşturulurken hazırlanması gereken site yönetim planı, tüm kat maliklerini yakından ilgilendirdiği için özenle hazırlanması gereken bir plandır. Site yönetim planının, binanın yerleşiminden, bağımsız alanların nasıl kullanılması gerektiğinde kadar, tüm muhasebe işlemlerinden genel yönetim işlemlerine kadar her şey içermesi gerekir. En başta site yönetim planında belirtilmeyen hususlar daha sonra gerçekleştirilirken zorluklar yaşanabilir. Bu yüzden uzman bir kadro ile hazırlanacak site yönetim planı herkesin faydalanabileceği maddeler içermelidir.

Bina muhasebeleri tutulurken dikkat edilecek en temel hususlar;

Bina yönetimi konusunda kullanılacak işletme defteri notere onaylattırılmalıdır.

Bu kayıt defterinin sol yanına giderlerin işlenmesi, sağ yanına ise gelirlerin (aidatlar, binanın kiraya verilen ortak kullanım alanları vb.) yazılması gerekir.

Giderler mutlaka fatura kaynaklı olmalıdır yani faturasız giderler vergilendirilmeyeceği için, tüm giderlerin mutlak suretle en azından gider pusulası kullanılarak yapılması önemlidir. Makbuz ya da fatura kullanılmayacak özel durumlarda ise tutanak tutularak giderler belgelendirilmelidir.

Yönetim kurulu kararlarının işleneceği karar defteri mutlaka notere onaylattırılmalıdır. Aidatları ödeyen ve ödemeyen daireler, herkesin görebileceği bir yerde liste halinde yayınlanmalıdır. Böylelikle ödeme konusunda unutkan olan kat maliklerine hatırlatma yapılmış olur.

Personelin SGK prim ve maaş ödemeleri cezai işleme kalmadan zamanında yapılmalıdır.

Muhasebe hizmetlerinin tamamen farklı ve donanımlı bir ekip tarafından takibi yapılarak, kat maliklerinin huzuru için yapılacak harcamalar düzenli olarak defterlere işlenmelidir. Gelir ve gider arasında büyük ölçekli farkların olmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Best Group Management

'' Kaliteli Yaşam ''


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Best Group Management

Web Tasarım: Akademi Grafik

İletişim Bilgileri


Huzur Mah. Fatih Cad. No:67 4.Levent Plaza / İstanbul

Mobil: 0553 133 51 29