Genel Yönetim (Mevzuatı, Şartları)

İnsanların yaşam biçimleri değiştikçe fiziksel ve sosyal ihtiyaçları da çeşitleniyor. İşlerinden kalan vakitlerinde boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmek istiyor, bunun için de kendi hobilerine ve ailelerine vakit ayırmak istiyorlar. Bu şekilde iş stresini atıp hayat standartlarını yükseltmeyi hedefliyorlar. Yoğun iş hayatının yorucu temposundan bunalıp, kendilerini evlerine zor atan çalışanların, dinlenmeleri ve enerji depolamaları için çaba sarf ederek,

Günümüzde daha modern yaşam alanlarında toplu bir şekilde yaşayan insanların, yaşadıkları yerdeki ihtiyaçları değişmiştir. Yaşam alanlarında Güvenlik, Temizlik, Teknik Hizmetler, Çevre Düzenlemesi ve Bahçe Bakımı, Babysitters, Spor Eğitmeni ve Vale gibi hizmetlerde personel çalıştırılması zaruri hale gelmiştir.

Genel Yönetim Sistemimizin amacı kaynakların, personellerin koordinasyonunu sağlayarak, hizmetlerin etkili bir şekilde yerine getirilmesini bir bütünlük içinde sağlamak ve toplu yaşam alanlarındaki hizmet kalitesini yükseltip insanların memnuniyetini sağlamaktır.

Genel yönetim kapsamında site yönetimlerinin üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla Muhasebe, Gider Paylaşımı, Aidat Takibi, Denetim, Satınalma, Sözleşme Yönetimi, Hukuk Hizmetleri, Personel Temini, Bina Sakinleri ile ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi konularında hizmetler sunmaktayız.

Best Bina Yönetim olarak karşılıklı güven ve saygı içerisinde yürüttüğümüz tüm bu hizmetlerin temel amacı müşterilerimizin refah içinde yaşamalarıdır. Müşteri portföyümüzün genişliği, onların memnuniyeti sonucu oluşmaktadır. Genel yönetim hizmetleri dışında tüm muhasebe işlemleri de tarafımızca yürütülmektedir.

Muhasebe işlemlerinde gelir ve gider tablolarının sistemli bir şekilde düzenlenmesi, sıfır hata payı ile bütçenin oluşturulması, bu bütçenin ibra edilmesi Best Bina Yönetim olarak yürüttüğümüz en kapsamlı işlerdendir.

Memnuniyet garantili olarak sunduğumuz hizmetlerin tamamı profesyonel personelimiz tarafından yürütülmektedir. Profesyonel yönetim anlayışımızda binada bulunan kiracı veya kat maliklerinin hepsinin tarafsız ve eşit bir şekilde yönetilmesi esastır. Tüm yönetim hizmetlerimizde “Kat Mülkiyeti Kanunu” temel alınmaktadır. Bilgi ve uzmanlık gerektiren tüm iş ve işlemlerin detaylı bir şekilde yürütülmesi hukuk danışmanlarımız tarafından denetlenmektedir. Olası uzlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için görev yapan hukuk danışmanlarımız her türlü anlaşmazlığın çözümünde yasalara dayanmaktadır.

Hazırladığımız site bütçesi ile tüm muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında düzenlenmesini sağlıyoruz. Harcama kalemleri tüm hissedarların ve kat maliklerinin hakları korunarak tutulmakta, raporlama işlemleri periyodik olarak düzenlenmektedir. Tuttuğumuz dosyalar sayesinde tüm kat malikleri istedikleri her an hesaplara şeffaf bir şekilde ulaşabilmekte, gelir-giderlere vakıf olabilmektedir.

Genel yönetim işlerinde tamamen profesyonellik içeren anlayışla, genel refahın korunması temel amaçlarımızdan biridir. Ebeveynlerin çocukları için endişelenmeyecekleri güvenli bir ortam sağlanması, kendileri için huzur ve sükûnet içinde bir yaşam alanı oluşturulması en önemli gayelerimizdendir.

Sitelerin demirbaşlarının bakımı ve korunması, genel görünümün iyileştirilmesi, aksayan yönlerin tespit edilmesi, ısıtma sisteminin bakımı ve aksaksız bir şekilde idame ettirilmesi gibi işlemlerin tamamını, site sakinlerinin ve yönetim kurullarının yükü olmaktan çıkarıyoruz.

Hayatınızı kolaylaştırmak ve paylaşmak için yürüttüğümüz birlikteliğin devamı için, toplam kalite felsefesini benimsiyoruz.

Best Group Management

'' Kaliteli Yaşam ''


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Best Group Management

Web Tasarım: Akademi Grafik

İletişim Bilgileri


Huzur Mah. Fatih Cad. No:67 4.Levent Plaza / İstanbul

Mobil: 0553 133 51 29