Site Yönetimi ile İlgili Temel Kanun Maddeleri

Site Yönetimi

Toplu yaşam alanları olan hastaneler, okullar, siteler ve apartmanlar belirli kurallara göre yönetilir. Hepsine ait farklı mevzuatlar hazırlanmış olup, yönetimler bu mevzuatlara uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

Birkaç bloktan oluşan sitelerle ilgili de site yönetimlerini bağlayan kısımlar site yönetimi ile ilgili temel kanun maddeleri incelenerek bulunabilir. Site yönetim kurulları bu maddeleri temel alarak kat maliklerinin uyacağı kurallar bütününü hazırlayabilirler.

Site Yönetimi İle İlgili Kanun Maddeleri - Best Bina Yönetim

Site yönetimini ilgilendiren kanunda sitenin kuruluşundan yönetim evresine kadar geçen tüm sürelerdeki iş ve işlemlerle ilgili yapılması gerekenler maddeler halinde anlatılmaktadır. Genel başlıklardan bahsedecek olursak;

 • Kat Mülkiyeti ve İrtifakı ( 1. Bölüm )
 • Kat Maliklerinin Hakları ( 3. Bölüm )
 • Kat Maliklerinin Borçları ( 4. Bölüm )
 • Ana Gayrimenkulün Yönetimi ( 5. Bölüm )
 • Toplu Yapıların Yönetimine İlişkin Özel Hükümler ( 9. Bölüm )
 • Ek Maddeler
 • Özel Hükümler

Bu bölümlerdeki maddeler sitenin kuruluşu ve izinlerinin alınması ile başlamakta; kat maliklerinin yasal ve ekonomik hakları, borçları, ana gayrimenkulün nasıl yönetileceği gibi konularla devam etmektedir.

Site yönetimi kanunu 2021

Site yönetimi kanunu 2021 yılında da son değişiklik yapıldığı tarihteki şekliyle kullanılacaktır. Siteyi ilgilendiren tüm maddelerin yönetim tarafından okunması ve ilgili hükümlerin kat maliklerine de dağıtılması, yapılacak işlerin kanuni dayanağının olduğuna dair en önemli ispat olacaktır. Her kat malikinin site yönetimi kanununu okuması, hakları ve sorumluluklarını bilmesi gerekir.

Site yönetimi kanunu 2021 versiyonunda yönetimi ilgilendiren hususlar ana başlıklar altında düzenlense de alt maddelere de detaylıca hakim olunması önemlidir. Kat mülkiyeti ve irtifakı başlığı altında temel kavramlar ve tanımlar ile sitelerde ortak yerler ile ilgi hükümler yer alır.

Site yönetimi kanunu 2020 - Best Bina Yönetim

Kat Maliklerinin Hakları kısmında ise bağımsız bölüm üzerindeki haklar ile ortak yerler üzerindeki haklar şeklinde detaylar yer almaktadır. Kat Maliklerinin Borçları bölümünde genel borçlar, ana gayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluğu, genel giderlere katılım zorunluluğu, sigorta ile ilgili hükümler, ortak giderlerin teminatı, müsaade mecburiyeti, yasak işler, kat mülkiyetinin devri mecburiyeti ile ilgili hükümler yer alır.

Ana gayrimenkulün yönetimi ile ilgili kısımda ise genel kurulun nasıl oluşturulacağı, yönetim planının nasıl hazırlanacağı, toplantı zamanları, kat maliklerinin toplantıya çağrılması, toplantının karar alma şekli, kurullarda oylamanın nasıl yapılacağı, yargının müdahalesi, defterlerin doldurulması ve tutulması, işletme projesinin nasıl yapılacağı, yöneticilerin genel sorumlulukları, hesap vermesi, hakları, site yönetiminin denetlenmesi, bağımsız bölüm ilavesi gibi konularda açıklayıcı hükümler yer alır.

Site yönetimi kanunu 2020 PDF

Site yönetimi kanunu 2020 pdf formatında yayınlanarak bilgisayarınıza rahatlıkla indirebileceğiniz bir metotla yüklenmiştir. Kanunun dokuzuncu bölümünde yer alan toplu yapıların yönetimine ilişkin hükümlerde ortak yerlerin belirlenmesi ve buralarla ilgili kurallar, vaziyet planları ve projeleri, yönetim esasları, yönetim planının değiştirilme şartları bulunur.

Ayrıca site yönetimini ilgilendiren kısımlarla ilgili olarak, yöneticilerin ve deneticilerin atanması, ortak giderlere katılımın sağlanması, bazı durumlarda geçici yönetimin kurulması gibi maddeler de açıklayıcı ve düzeni sağlayıcı olarak yer almaktadır.

Site yönetimi kanunu 2020 PDF - Best Bina Yönetim

Bunların dışında anlaşmazlık durumlarında yetkili olan Sulh Mahkemesi ile ilgili işlemler, kullanım yerlerinin boşaltılması gibi hükümler de site yönetimi kanunu içerisinde yer almaktadır. Son zamanlarda sitelerin yönetimi ile ilgili birçok anlaşmazlık çıktığı için yönetim profesyonel şekilde bu işi üstlenen firmalara verilmektedir.

Kat maliklerinin birbirlerine karşı hasmane tutum geliştirmemeleri, alacak-vereceklerin yasal güvencelerle tahsil edilmesi ve sitelerin tüm temizlik, bahçe, park, garaj ve muhasebe gibi işlemlerini yapması gibi sorumluluklarla uzman ekiplerin bulunduğu site yönetimi şirketleri profesyonel çizgide yönetim anlayışı beslemektedirler.

Devamını oku: Site Yönetimi ile İlgili Temel Kanun Maddeleri

 • İzlenme: 226

Profesyonel Site Yönetimi Nedir? Nasıl Olur?

Profesyonel Site Yönetimi Nedir? Nasıl Olur?

Toplu yaşam alanlarında kat maliklerinin içerisinden yönetici seçilemediği zamanlarda profesyonel site yönetimi ne demek sorusu akla gelmektedir. Kat maliklerinin birbirleriyle anlaşamamaları, yönetim konusunda yetersiz kalmaları veya aralarında kırıcı tutumların gelişmesinin ardından profesyonel bir şekilde bu işi yürüten şirketler site yönetimini devralabilmektedir. Buradaki temel amaç site yönetiminin profesyonel bir tutumla yönetilmesidir.

Tamamen hukuk kuralları dahilinde profesyonel yöneticilerin görev aldığı bu şirketlerde siteyi ilgilendiren bütün başlıklarla ilgili alanında uzman personel bulunmaktadır. Hem kat malikleri arasındaki insan ilişkilerini düzenlemek hem de giderek modernleşen toplumların ve sitenin tüm ihtiyaçlarını gidermek için profesyonel yönetim ortaya çıkmıştır. Site yönetimi kanunu ile çerçevesi belirlenmiş bu işlemlerin profesyonel bir bakış açısıyla ele alınması ve hizmetlerin sunulması gerçekten de modern anlayışa uygun düşmektedir.

 • Profesyonel Site Yönetimi Ne Demek?

  Profesyonel Site Yönetimi Ne Demek?

 • Profesyonel Site Yönetimi Nedir? Nasıl Olur?

  Profesyonel Site Yönetimi Nedir? Nasıl Olur?

 • Profesyonel Site Yönetimi Nedir İstanbul

  Profesyonel Site Yönetimi Nedir İstanbul

 • Profesyonel Site Yönetimi Nedir?

  Profesyonel Site Yönetimi Nedir?

 • Profesyonel Site Yönetimine Nasıl Geçilir?

  Profesyonel Site Yönetimine Nasıl Geçilir?

 • Profesyonel Site Yönetimi Ne Demektir?

  Profesyonel Site Yönetimi Ne Demektir?

 • Profesyonel Site Yönetimi Avantajları

  Profesyonel Site Yönetimi Avantajları

 • Profesyonel Site Yönetimine Geçin Rahat Edin

  Profesyonel Site Yönetimine Geçin Rahat Edin

Apartman ve site yönetimlerinde özellikle yeni yatırımlar yapılacağı zaman veya büyük bütçeli ihtiyaçlar konusunda apartman sakinleri arasında sürekli ihtilaf çıkmaktadır Hem bu ihtilafların giderilmesi hem de belirlenen hizmetlerin ve beklenen ihtiyaçların giderilmesi anlamında profesyonel site yönetimi devreye girmektedir. Özellikle sitelerde aidatların toplanması konusunda problem yaşanması, arızalanan ekipmanların tamirinin yapılması veya sitenin tamamını ilgilendiren ortak alanların bakımlarının yapılması konusunda insanlar arasında ortaya çıkabilecek problemlerin giderilmesi için profesyonel site yönetimi çok uygun olmaktadır.

 Profesyonel Yönetim Nedir

Toplumların göçebe hayattan yerleşik hayata geçmesi sürecinde sürekli kendilerini yöneten bir kişiye ihtiyaç duydukları aşikârdır. Bu şekilde olmasa idi insanlık tarihi ve medeniyeti bu kadar gelişemezdi.  Kuralları belirleyen veya uygulayan bir yönetici olması topluluklar için her zaman büyük bir avantajdır.

 Toplumlar köy yaşamından şehir yaşamına geçtikten sonra apartmanlar ve siteler oluşmuştur. İşte bu yönetici ihtiyacı siteler içinde geçerlidir. Bireyler bu yönetimi kendi aralarında halledemedikleri zaman profesyonel yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır.

Binanın doğal şartlardan korunması, temiz tutulması, varsa asansörün ve kalorifer dairesinin bakımı gibi teknik işlerin problemsiz bir şekilde yürütülmesi için herkesin bir miktar para vermesi gerektiğinden bunun toplanmasını yönetici üstlenir ancak diğer kat malikleri ile aynı şekilde kat maliki olan birinin bu gibi hizmetleri yerine getirmesi bazen yanlış anlaşılmalara neden olabilmektedir. İşte burada profesyonel yönetim akla gelmektedir.

Hem borçların takibinin yapılması hem olursa para iadelerinin yapılması, site içerisindeki diğer sorunların çözülmesi, site yönetimi ile ilgili güncel gelişmelerin duyurulması, genel kurul toplantılarının planlanması, kat maliklerinin davet edilmesi, genel kurulun yapılması, oylamanın yapılması, hem zamandan hem de paradan tasarruf edilmesi anlamında çok önemli hizmetlerdir. Profesyonel şekilde yönetilen sitelerin borçlarının olmadığı, yatırımların yapıldığı, ortaya çıkan herhangi bir problemin hızla giderildiği, teknik işlerin aksamadığı, bahçe düzenlemesi, park düzenlemesi veya garaj bakımı gibi dış hattı ilgilendiren hizmetlerin sürekli zamanında yapıldığı görülmektedir. İşte bu yüzden profesyonel site yönetimi günümüz dünyasında önemli yer tutmaya başlamıştır.

Profesyonel Site Yönetimi İmza Aşaması

Profesyonel site yönetimine nasıl geçilir?

 Kat maliklerinden birinin site yönetimi ile ilgilenmemesi veya site yönetimine aday olmaması gibi durumlarda genel kurulda karar alınarak profesyonel site yönetimine geçiş yapılır. Ortak karar şeklinde oluşan bu durum sonrasında siteyi profesyonel olarak yönetecek bir şirket araştırılır, ardından bu şirket ile sözleşme imzalanıp profesyonel olarak site teslim edilir. Böylelikle hem kat malikleri arasındaki insani ilişkilerin bozulmaması, hem hizmetlerin yürütülmesi, hem de teknik problemlerin giderilmesi profesyonel bir tutumla yapılmış olur. Sitelerde zamanı geldiğinde yönetici değişimi yapılabildiği gibi profesyonel site yönetimine teslim edeceğiniz şirketi de yine genel kurulla değiştirebilirsiniz. 

Devamını oku: Profesyonel Site Yönetimi Nedir? Nasıl Olur?

 • İzlenme: 1014

Site Yönetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler (Gelirler, Giderler)

Site Yönetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler (Gelirler, Giderler)

İnsanların göçebe kültürden yerleşik hayata geçtiği ilk şehirlere verilen ad site idi. Zamanla şehirler büyüyüp metropollere dönüşürken site kavramı birden çok blokların oluşturduğu toplu konutlara verilmeye başlandı. Ancak bu tür kalabalık grupların bir arada bulunduğu her ortamda olabileceği gibi yaşam bölgelerinde de problemler olabilmektedir. Nasıl ki geçmişten bugüne kadar kitlelerin bir arada huzurlu şekilde yaşayabilmesi için bir takım kurallara ve yöneticiye ihtiyaç duyulmuşsa, günümüzde de apartman veya sitelerde yönetimlerin olması gereklidir. Bu yüzden site yönetimi hakkında bilinmesi gerekenler şeklinde bilgilendirme yazısı hazırladık.

 • Site Yönetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Site Yönetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • Site Yönetimi Gelirlerin Toplanması

  Site Yönetimi Gelirlerin Toplanması

 • Site Yönetimi Giderlerin Yönetilmesi

  Site Yönetimi Giderlerin Yönetilmesi

 • Site Yönetimi Toplantıların Yapılması

  Site Yönetimi Toplantıların Yapılması

Daha fazla '' Site Yönetimi '' içeriği için hemen bestbinayonetim.com/site-yonetimi.html bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde '' Site Yönetimi '' alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

Siteler birden çok bloğun bir arada olduğu ve insan sayısının oldukça fazla olduğu yaşam merkezleridir. Binaların dışında ortak kullanım alanları olarak otoparkları, çatıları, bahçeleri, parkları, havuzları, saunaları vb birçok bölge olabilmektedir. Hem binanın hem de ortak kullanım alanlarının belirli kurallar çerçevesinde bakımı ve çeşitli giderleri olduğu görülmektedir. Bu yüzden site yönetimi oluşturularak gelirlerin ve giderlerin yönetilmesi işlevini yüklenmesi oldukça mühimdir.

Günümüzde site sakinlerinden bir yöneticinin işleri yürütmesi ve herkesin memnun olacağı bir yönetim anlayışı sergilemesi çok zordur. Araya kişisel mücadelelerin, yanlış anlaşılmaların ve daha birçok sorunun girmesi ile daire sakinleri artık yöneticilik yapmak istememektedir. Bu bağlamda profesyonel site yönetimi hizmeti veren firmalara görev düşmektedir.

Site Gelirlerinin Toplanması

Sitelerde işlerin yürümesi için herkesin ekonomik olarak katkı sağladığı aidat uygulaması, varsa siteye ait dükkan veya mağazanın kiraya verilmesi, büyük şehirlerde binaların çatılarına baz istasyonlarını kurulması ve kiralanması gibi gelirlerin profesyonel bir finans yaklaşımı ile toplanması ancak daire sakinleriyle mekansal ve duygusal yakınlık kurmadan daha kolay olmaktadır. Bu da siteyi dışarıdan birinin yönetmesi ihtiyacını doğurur.

Aidatların gecikme yaşanmayacak tedbirlerin alınmasıyla toplanması, gerekirse yasal işlemlerin ve takiplerin yapılması, ilgili alanların kiraya verilmesi ve diğer gelirlerin toplanması hususlarında site yönetiminin aktif tutumu önemlidir.

Diğer taraftan sorunlu kat malikleri ile ilgili kanuni prosedürlerin takibi için de bir hukuk birimi gereklidir. Profesyonel site yönetimi sayesinde hukuki işlemler de düzenli ve nizamına uygun şekilde yürütülmektedir. Böylece sitelerin en büyük problemlerinden biri olan gelirlerin toplanmasına da çözüm bulunmuş olmaktadır.

Site Giderlerinin Yönetimi

Gelirleri olduğu gibi sitelerin giderlerinin de tutumlu şekilde yönetilmesi gerekir. Hizmet alımlarının yapılması, varsa çalışanların sigortalarının ödenmesi ve maaşlarının verilmesi, diğer giderlerin yönetilmesi işlemleri de ciddi takip gerektiren şeylerdir.

Binaların asansörlerinin arızası veya periyodik bakımı, çalışanların masraflarının karşılanması, bahçıvanlık hizmeti alınması, temizlik ve çöp toplama hizmetinin yapılması, boya, badana veya kırılan cam-parçaların değiştirilmesi gibi birçok gider kalemi de site yönetimi hakkında bilinmesi gerekenler içerisinde yer alır.

Gelir gider kalemlerinin tablolar halinde muhasebe edilmesi ve dengenin sağlanması, gerektiğine ve muhtelif zamanlarda denetim kuruluna ibraz edilmesi önemli görevlerdendir. Yapılan bir masrafın unutulan makbuz veya faturası ciddi zimmetlerin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle tamamen profesyonellik gerektiren işlerin ehil ellere teslim edilmesi önemlidir.

Giderlerin gerekli görüldüğünde denetim kurulu tarafından incelenmesi ve ortak alanlara asılması, özetlerin çıkarılması, aylık gelir-gider cetvellerinin ilanı gibi finansal işlemlerin kimsenin aklında soru işareti kalmayacak şekilde yapılması gerekmektedir. İnsanlar arası ilişkilerden kaynaklı problemlerin yaşanmaması ve huzurlu bir ortamın tesisi için, anne-babaların çocuklarıyla birlikte yaşadıkları sitelere gerekli önemin gösterilmesi önemlidir.

Toplantıların Yapılması

Site yönetimindeki en önemli unsurlardan biri de kanunlarda belirtilen toplantıların zamanında yapılması ve gelir-gider hesabının yapılmasıdır. Sitede yaşayanların birlikte katıldıkları genel kurul toplantısının yapıldığı zamanlarda yönetimin şeffaf bir şekilde finansal durumu açıklaması ve ihtiyaç duyulan şeyleri belirtmesi gerekir.

Site yönetimi için yetki verilen kişilerin sürelerini tamamladıktan sonra görev süresini uzatmak genel kurulda yapılmaktadır. Yeterli çoğunluğun sağlandığı zamanlarda yönetim ile ilgili kararların alınması gerekir. Yapılacak bazı işlemler için % 51 çoğunluk bazıları için ise % 100 karar istenebilmektedir. Bu oran tamamen yapılacak hizmetin niteliği ile ilgilidir.

Genel kurul toplantısı dışında denetim kurulu ile birlikte yönetim kurulu hesap-kitap çizelgesini incelemek üzere bir araya gelebilir. Gelişen teknoloji sayesinde artık muhasebe programlarının online aktivasyonu ile yüz yüze bir araya gelinmese bile online olarak hesapların sunumu ve incelenmesi mümkün olabilmektedir. Bazen site yönetiminin farklı bir şehirde olması nedeniyle bu tür hizmetler bu şekilde yürütülebilmektedir.

Muhasebe, bakım, temizlik, bahçe düzeni, otopark bakımı, onarım, havuz temizliği ve hazırlığı, sauna bakımı gibi işlerin profesyonel bir çizgide ele alınması ve aksatılmadan yapılması büyük önem arz etmektedir. Örneğin belirli dönemlerde yoğunluk yaşayan havuz gibi bölgelerin yaz ayları gelmeden temizliğinin yapılması, bakımının gerçekleştirilmesi, aksayan yanların giderilmesi ve suyun hijyen şartlarına uyarak doldurulması gerekir. Buna benzer zamanlı işlerin aksatılmadan ve sürekli şekilde yapılması ciddi efor ve dikkat isteyen görevlerdir.

Sitelerin genel temizliğinin yapılması, asansörlerin arızasının kimseyi mağdur etmeden giderilmesi, şikayetlerin dinlenmesi, yasal prosedürlerin yerine getirilmesi site yönetimi hakkında bilinmesi gerekenler listesinde yer almaktadır.

Devamını oku: Site Yönetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler (Gelirler, Giderler)

 • İzlenme: 1232

Apartman Karar Defteri Nedir?

Apartman Karar Defteri Nedir? (Hakkında ve Örnek)

Apartman ve sitelerin yönetimi ile ilgili en kapsamlı kanun olan Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen apartman yönetimi toplantıları ile genel kurul toplantılarının sonucunda alınan kararların işlendiği defter apartman karar defteridir. Bu defter sıradan bir defter olmamakla birlikte kesinlikle noter tarafından onaylı bir defter olmalıdır.

Apartman yönetiminin aldığı bütün kararların işlendiği, aynı zamanda apartmanın finans işlemlerinde gelir ve giderlerin kayıt şeklinde tutulduğu apartman karar defteri noter onaylı ve bittiğinde de yenisi tekrar noter onaylı olmak üzere kullanılmaktadır.

 • Apartman Karar Defteri Nedir?

  Apartman Karar Defteri Nedir?

 • Apartman Karar Defteri İstanbul

  Apartman Karar Defteri İstanbul

 • Apartman Karar Defteri Yönetmeliği

  Apartman Karar Defteri Yönetmeliği

 • Apartman Karar Defteri Örneği

  Apartman Karar Defteri Örneği

 • Apartman Karar Defteri Tasdik Ücreti

  Apartman Karar Defteri Tasdik Ücreti

 • Apartman Karar Defteri Nereden Alınır?

  Apartman Karar Defteri Nereden Alınır?

 • Apartman Karar Defterine Uymama

  Apartman Karar Defterine Uymama

 • Doğalgaz İçin Karar Defteri Nasıl Doldurulur?

  Doğalgaz İçin Karar Defteri Nasıl Doldurulur?

Apartmanla ilgili alınan bütün kararların bu deftere işlenmesi esastır. Özellikle kat maliklerini ilgilendiren alacak ve verecek gibi konularda yasal işlemlere dayanak teşkil etmesi açısından apartman karar defterinin düzenli tutulması son derece önemlidir. Bilindiği gibi apartmanlarda yılda en az bir kere toplantı yapılmaktadır. Bu toplantıda kullanılacak apartman karar defterinin nasıl tutulacağı veya nasıl hazırlanacağı ve nasıl onaylatılacağı ile ilgili bilgi ve yasal dayanak kat mülkiyeti kanununda 32. maddede yer almaktadır.

 Böylece alınan kararlar net bir şekilde yazıya dökülmüş olur ve her bir sayfada hangi karar alındıysa daha sonraki işlemler için bu sayfa sayıları esas alınır Bu yüzden bütün sayfaların düzenli ve sıralı bir şekilde tutulması önemlidir. Dolayısıyla apartman karar defterinde sadece ön ve arka sayfaya değil sayı girilecek tüm sayfalara noterin mühür vurması önemlidir. Apartman karar defterlerinin sağlıklı şekilde kullanılması için yalnızca önemli kararların girilmesi gerekir.

Apartman karar defteri örneği

Apartman karar defteri örneğinde neler yazılacağı, nelerin olup olmayacağı gibi bilgiler bulunmaktadır. Apartmanda yaşayan kat maliklerini ilgilendiren konular yer alır. Bu karar defterinde yönetim seçimi, her yıl yönetim ve kat malikleri arasında yapılan toplantıda alınan kararlar, yapılan oylamalar, uygulamaların sonucu ve bunun sonucunda ortaya çıkan kararlar, oylama sonucunda yapılacak iş kabul edilmişse bunun belirtilmesi ve rahat kararı varsa bunun da belirtilmesi önemlidir. Apartman karar defterinde aynı zamanda yılsonunda kapatıldığını gösteren bir ibare veya yönetici notu yer almalıdır.

Apartman karar defteri güzel okunaklı bir yazıyla doldurulmalıdır. Bazen bilgisayar çıktısı alınıp uygun ebatlarda deftere yapıştırılabilmektedir. Bu da alınan kararların sağlıklı şekilde saklanması için uygun bir metot olmaktadır.

Apartman karar defteri kaç daire

Apartman karar defteri kaybolursa ne olur?

Noter tarafından onaylanan ve resmi bir içerik taşıyan apartman karar defteri kaybolursa ne olur? Defterin bilgilerinin işlenmesi, noterde onaylanması ve alınan kararların doldurulması sorumluluğu tamamen apartman yöneticisindedir. Doğal olarak bu defterin saklanması ve korunması da yöneticinin sorumluluğundadır.

Defterin yıllık olarak kapatılması ve akabinde ilgili finans belgelerinin başka bir dosyada saklanması esastır. Eğer yönetici noterden defteri yıllık olarak kapatmazsa veya defteri ve diğer belgeleri saklamazsa kat mülkiyeti Kanunu'nun 33 maddesinde yer alan duruma göre cezalandırılır.

Peki defter kaybolduğunda ne yapmak gerekir? Defter kaybolduğunda yeniden bir defter temin edip notere yeniden onaylatmak gerekiyor. Tabii ki defterde yazılı olan, önceden alınmış bütün kararlar yeniden hem deftere işlenmelidir.

Özellikle anlaşmazlık çıkan konuların üzerine yasal yollardan gidilebilmesi için eski kararların yeni defterde de yeniden onaylatılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü apartmanlarda yönetimin zafiyetinin dışında; apartman kurallarına uymayanlar, ortak yaşam alanlarını kuralına göre kullanmayanlar veya diğer ödemeler konusunda problem çıkartanlar olabilmektedir. Kat mülkiyeti Kanunu'na göre kurallara uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımlar için defterde karar alınması gerekir. Bu yüzden kararların deftere işlenmesi kadar önemli olan diğer bir husus da defterin saklanması ve korunmasıdır. 

Devamını oku: Apartman Karar Defteri Nedir?

 • İzlenme: 2146

Site Yönetimi Blog

Site Yönetimi Bilgi Bloğu

 • Site Yönetimi Görevleri

  Toplu yaşam alanları olan apartman ve sitelerde, kanunlarda belirtilen belli-başlı standart işleri yürütmek üzere site yönetimi oluşturulması gerekmektedir.

 • Site Yönetimi Yönetmeliği

  İnsanların toplu şekilde yaşadıkları sitelerde yürütülmesi gereken hizmetlerin çerçevesinin ve kanuni dayanağının yer aldığı site yönetimi yönetmeliği..

Devamını oku: Site Yönetimi Blog

 • İzlenme: 1233
Best Group Management

'' Kaliteli Yaşam ''


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Best Group Management

İletişim Bilgileri


Huzur Mah. Fatih Cad. No:67 4.Levent Plaza / İstanbul

Mobil: 0553 133 51 29

Social