Profesyonel Site Yönetimi Nedir? Nasıl Olur?

Toplu yaşam alanlarında kat maliklerinin içerisinden yönetici seçilemediği zamanlarda profesyonel site yönetimi ne demek sorusu akla gelmektedir. Kat maliklerinin birbirleriyle anlaşamamaları, yönetim konusunda yetersiz kalmaları veya aralarında kırıcı tutumların gelişmesinin ardından profesyonel bir şekilde bu işi yürüten şirketler site yönetimini devralabilmektedir. Buradaki temel amaç site yönetiminin profesyonel bir tutumla yönetilmesidir.

Tamamen hukuk kuralları dahilinde profesyonel yöneticilerin görev aldığı bu şirketlerde siteyi ilgilendiren bütün başlıklarla ilgili alanında uzman personel bulunmaktadır. Hem kat malikleri arasındaki insan ilişkilerini düzenlemek hem de giderek modernleşen toplumların ve sitenin tüm ihtiyaçlarını gidermek için profesyonel yönetim ortaya çıkmıştır. Site yönetimi kanunu ile çerçevesi belirlenmiş bu işlemlerin profesyonel bir bakış açısıyla ele alınması ve hizmetlerin sunulması gerçekten de modern anlayışa uygun düşmektedir.

Apartman ve site yönetimlerinde özellikle yeni yatırımlar yapılacağı zaman veya büyük bütçeli ihtiyaçlar konusunda apartman sakinleri arasında sürekli ihtilaf çıkmaktadır Hem bu ihtilafların giderilmesi hem de belirlenen hizmetlerin ve beklenen ihtiyaçların giderilmesi anlamında profesyonel site yönetimi devreye girmektedir. Özellikle sitelerde aidatların toplanması konusunda problem yaşanması, arızalanan ekipmanların tamirinin yapılması veya sitenin tamamını ilgilendiren ortak alanların bakımlarının yapılması konusunda insanlar arasında ortaya çıkabilecek problemlerin giderilmesi için profesyonel site yönetimi çok uygun olmaktadır.

 Profesyonel Yönetim Nedir

Toplumların göçebe hayattan yerleşik hayata geçmesi sürecinde sürekli kendilerini yöneten bir kişiye ihtiyaç duydukları aşikârdır. Bu şekilde olmasa idi insanlık tarihi ve medeniyeti bu kadar gelişemezdi.  Kuralları belirleyen veya uygulayan bir yönetici olması topluluklar için her zaman büyük bir avantajdır.

 Toplumlar köy yaşamından şehir yaşamına geçtikten sonra apartmanlar ve siteler oluşmuştur. İşte bu yönetici ihtiyacı siteler içinde geçerlidir. Bireyler bu yönetimi kendi aralarında halledemedikleri zaman profesyonel yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır.

Binanın doğal şartlardan korunması, temiz tutulması, varsa asansörün ve kalorifer dairesinin bakımı gibi teknik işlerin problemsiz bir şekilde yürütülmesi için herkesin bir miktar para vermesi gerektiğinden bunun toplanmasını yönetici üstlenir ancak diğer kat malikleri ile aynı şekilde kat maliki olan birinin bu gibi hizmetleri yerine getirmesi bazen yanlış anlaşılmalara neden olabilmektedir. İşte burada profesyonel yönetim akla gelmektedir.

Hem borçların takibinin yapılması hem olursa para iadelerinin yapılması, site içerisindeki diğer sorunların çözülmesi, site yönetimi ile ilgili güncel gelişmelerin duyurulması, genel kurul toplantılarının planlanması, kat maliklerinin davet edilmesi, genel kurulun yapılması, oylamanın yapılması, hem zamandan hem de paradan tasarruf edilmesi anlamında çok önemli hizmetlerdir. Profesyonel şekilde yönetilen sitelerin borçlarının olmadığı, yatırımların yapıldığı, ortaya çıkan herhangi bir problemin hızla giderildiği, teknik işlerin aksamadığı, bahçe düzenlemesi, park düzenlemesi veya garaj bakımı gibi dış hattı ilgilendiren hizmetlerin sürekli zamanında yapıldığı görülmektedir. İşte bu yüzden profesyonel site yönetimi günümüz dünyasında önemli yer tutmaya başlamıştır.

Profesyonel Site Yönetimi İmza Aşaması

Profesyonel site yönetimine nasıl geçilir?

 Kat maliklerinden birinin site yönetimi ile ilgilenmemesi veya site yönetimine aday olmaması gibi durumlarda genel kurulda karar alınarak profesyonel site yönetimine geçiş yapılır. Ortak karar şeklinde oluşan bu durum sonrasında siteyi profesyonel olarak yönetecek bir şirket araştırılır, ardından bu şirket ile sözleşme imzalanıp profesyonel olarak site teslim edilir. Böylelikle hem kat malikleri arasındaki insani ilişkilerin bozulmaması, hem hizmetlerin yürütülmesi, hem de teknik problemlerin giderilmesi profesyonel bir tutumla yapılmış olur. Sitelerde zamanı geldiğinde yönetici değişimi yapılabildiği gibi profesyonel site yönetimine teslim edeceğiniz şirketi de yine genel kurulla değiştirebilirsiniz. 

Best Group Management

'' Kaliteli Yaşam ''


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Best Group Management

Web Tasarım: Akademi Grafik

İletişim Bilgileri


Huzur Mah. Fatih Cad. No:67 4.Levent Plaza / İstanbul

Mobil: 0553 133 51 29