Site Yönetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler (Gelirler, Giderler)

İnsanların göçebe kültürden yerleşik hayata geçtiği ilk şehirlere verilen ad site idi. Zamanla şehirler büyüyüp metropollere dönüşürken site kavramı birden çok blokların oluşturduğu toplu konutlara verilmeye başlandı. Ancak bu tür kalabalık grupların bir arada bulunduğu her ortamda olabileceği gibi yaşam bölgelerinde de problemler olabilmektedir. Nasıl ki geçmişten bugüne kadar kitlelerin bir arada huzurlu şekilde yaşayabilmesi için bir takım kurallara ve yöneticiye ihtiyaç duyulmuşsa, günümüzde de apartman veya sitelerde yönetimlerin olması gereklidir. Bu yüzden site yönetimi hakkında bilinmesi gerekenler şeklinde bilgilendirme yazısı hazırladık.

Daha fazla '' Site Yönetimi '' içeriği için hemen bestbinayonetim.com/site-yonetimi.html bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde '' Site Yönetimi '' alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

Siteler birden çok bloğun bir arada olduğu ve insan sayısının oldukça fazla olduğu yaşam merkezleridir. Binaların dışında ortak kullanım alanları olarak otoparkları, çatıları, bahçeleri, parkları, havuzları, saunaları vb birçok bölge olabilmektedir. Hem binanın hem de ortak kullanım alanlarının belirli kurallar çerçevesinde bakımı ve çeşitli giderleri olduğu görülmektedir. Bu yüzden site yönetimi oluşturularak gelirlerin ve giderlerin yönetilmesi işlevini yüklenmesi oldukça mühimdir.

Günümüzde site sakinlerinden bir yöneticinin işleri yürütmesi ve herkesin memnun olacağı bir yönetim anlayışı sergilemesi çok zordur. Araya kişisel mücadelelerin, yanlış anlaşılmaların ve daha birçok sorunun girmesi ile daire sakinleri artık yöneticilik yapmak istememektedir. Bu bağlamda profesyonel site yönetimi hizmeti veren firmalara görev düşmektedir.

Site Gelirlerinin Toplanması

Sitelerde işlerin yürümesi için herkesin ekonomik olarak katkı sağladığı aidat uygulaması, varsa siteye ait dükkan veya mağazanın kiraya verilmesi, büyük şehirlerde binaların çatılarına baz istasyonlarını kurulması ve kiralanması gibi gelirlerin profesyonel bir finans yaklaşımı ile toplanması ancak daire sakinleriyle mekansal ve duygusal yakınlık kurmadan daha kolay olmaktadır. Bu da siteyi dışarıdan birinin yönetmesi ihtiyacını doğurur.

Aidatların gecikme yaşanmayacak tedbirlerin alınmasıyla toplanması, gerekirse yasal işlemlerin ve takiplerin yapılması, ilgili alanların kiraya verilmesi ve diğer gelirlerin toplanması hususlarında site yönetiminin aktif tutumu önemlidir.

Diğer taraftan sorunlu kat malikleri ile ilgili kanuni prosedürlerin takibi için de bir hukuk birimi gereklidir. Profesyonel site yönetimi sayesinde hukuki işlemler de düzenli ve nizamına uygun şekilde yürütülmektedir. Böylece sitelerin en büyük problemlerinden biri olan gelirlerin toplanmasına da çözüm bulunmuş olmaktadır.

Site Giderlerinin Yönetimi

Gelirleri olduğu gibi sitelerin giderlerinin de tutumlu şekilde yönetilmesi gerekir. Hizmet alımlarının yapılması, varsa çalışanların sigortalarının ödenmesi ve maaşlarının verilmesi, diğer giderlerin yönetilmesi işlemleri de ciddi takip gerektiren şeylerdir.

Binaların asansörlerinin arızası veya periyodik bakımı, çalışanların masraflarının karşılanması, bahçıvanlık hizmeti alınması, temizlik ve çöp toplama hizmetinin yapılması, boya, badana veya kırılan cam-parçaların değiştirilmesi gibi birçok gider kalemi de site yönetimi hakkında bilinmesi gerekenler içerisinde yer alır.

Gelir gider kalemlerinin tablolar halinde muhasebe edilmesi ve dengenin sağlanması, gerektiğine ve muhtelif zamanlarda denetim kuruluna ibraz edilmesi önemli görevlerdendir. Yapılan bir masrafın unutulan makbuz veya faturası ciddi zimmetlerin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle tamamen profesyonellik gerektiren işlerin ehil ellere teslim edilmesi önemlidir.

Giderlerin gerekli görüldüğünde denetim kurulu tarafından incelenmesi ve ortak alanlara asılması, özetlerin çıkarılması, aylık gelir-gider cetvellerinin ilanı gibi finansal işlemlerin kimsenin aklında soru işareti kalmayacak şekilde yapılması gerekmektedir. İnsanlar arası ilişkilerden kaynaklı problemlerin yaşanmaması ve huzurlu bir ortamın tesisi için, anne-babaların çocuklarıyla birlikte yaşadıkları sitelere gerekli önemin gösterilmesi önemlidir.

Toplantıların Yapılması

Site yönetimindeki en önemli unsurlardan biri de kanunlarda belirtilen toplantıların zamanında yapılması ve gelir-gider hesabının yapılmasıdır. Sitede yaşayanların birlikte katıldıkları genel kurul toplantısının yapıldığı zamanlarda yönetimin şeffaf bir şekilde finansal durumu açıklaması ve ihtiyaç duyulan şeyleri belirtmesi gerekir.

Site yönetimi için yetki verilen kişilerin sürelerini tamamladıktan sonra görev süresini uzatmak genel kurulda yapılmaktadır. Yeterli çoğunluğun sağlandığı zamanlarda yönetim ile ilgili kararların alınması gerekir. Yapılacak bazı işlemler için % 51 çoğunluk bazıları için ise % 100 karar istenebilmektedir. Bu oran tamamen yapılacak hizmetin niteliği ile ilgilidir.

Genel kurul toplantısı dışında denetim kurulu ile birlikte yönetim kurulu hesap-kitap çizelgesini incelemek üzere bir araya gelebilir. Gelişen teknoloji sayesinde artık muhasebe programlarının online aktivasyonu ile yüz yüze bir araya gelinmese bile online olarak hesapların sunumu ve incelenmesi mümkün olabilmektedir. Bazen site yönetiminin farklı bir şehirde olması nedeniyle bu tür hizmetler bu şekilde yürütülebilmektedir.

Muhasebe, bakım, temizlik, bahçe düzeni, otopark bakımı, onarım, havuz temizliği ve hazırlığı, sauna bakımı gibi işlerin profesyonel bir çizgide ele alınması ve aksatılmadan yapılması büyük önem arz etmektedir. Örneğin belirli dönemlerde yoğunluk yaşayan havuz gibi bölgelerin yaz ayları gelmeden temizliğinin yapılması, bakımının gerçekleştirilmesi, aksayan yanların giderilmesi ve suyun hijyen şartlarına uyarak doldurulması gerekir. Buna benzer zamanlı işlerin aksatılmadan ve sürekli şekilde yapılması ciddi efor ve dikkat isteyen görevlerdir.

Sitelerin genel temizliğinin yapılması, asansörlerin arızasının kimseyi mağdur etmeden giderilmesi, şikayetlerin dinlenmesi, yasal prosedürlerin yerine getirilmesi site yönetimi hakkında bilinmesi gerekenler listesinde yer almaktadır.

Best Group Management

'' Kaliteli Yaşam ''


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Best Group Management

Web Tasarım: Akademi Grafik

İletişim Bilgileri


Huzur Mah. Fatih Cad. No:67 4.Levent Plaza / İstanbul

Mobil: 0553 133 51 29